ORBIS FAECES (báseň)

Napsal Ylevunor (») ve středu 1. 8. 2018 v kategorii BÁSNĚ, přečteno: 1752×
116922063-166322978332286-3269124776191755292-n_2  
 
Vítejte ve světě bez lásky a lidskosti,
bez míru, pohody, klidu a radosti.
Však čeho je tady více než dosti -
pokrytectví, přetvářky a falešnosti.
 
Vítejte ve světě bez citů a upřímností,
však plného sobectví, lží a špinavostí,
kde jeden druhému kárá za zády jeho vlastnosti,
k vlastním bližním se dopouští podlostí.
 
Vítejte ve světě, kde bratr nezná bratra,
jeden na druhého se pro majetek dívá z patra,
kde poctiví a slušní jsou bití více než chátra,
a kde syn pro zisk prodá klidně i své matky játra.
 
Vítejte ve světě, kde všem na penězích záleží,
kvůli nim se vraždí, i do jámy lvové běží,
pro ně klidně i ze zkázy nevinných těží,
protože lesku zlata se zde odolává stěží.
 
Vítejte ve světě, kde v lásce je běžná nevěra,
v rodinách bývá rozvrácená mezera,
kde tolerance je ve vztazích kdesi na dně jezera,
a kde je častým slovem lásky "mrcha či mizera".
 
Vítejte ve světě, kde vládne hněv a násilí,
kde válkami a zločinem to všude zprasili.
Kde nevraživostí vše lidské zhasili,
a kde jen pro vlastní jho by někoho spasili.
 
Vítejte ve světě, kde lidé jsou jeden velký dav,
co kráčí houfem vpřed jak tupé stádo krav,
a co šlape po morálce a listině všech lidských práv,
kde chudý trpí nemocemi, a jen bohatý je zdráv.
 
Vítejte ve světě, kde pravda je dle toho, kdo zrovna vládne,
kde právo je takové, jak velká bankovka na účet spadne,
kde spravedlnost v objetí korupce chřadne,
a kde oběť většinou nemá naděje žádné.
 
Vítejte ve světě, kde si spekulant spokojeně žije,
poctivý a laskavý člověk v bídě potupně hnije,
kde zločinec s "ochránci" zákona sekt pije,
a kde soudce  spravedlnost do tváře bije.
 
Vítejte ve světě, kde nenávist a zášť jsou denní chleba,
který lid hltá nadšeně jak nemocný placeba.
Kde každý "odlišný" je hned odpadlík a dareba,
a kde pochopení a soucitu není potřeba.
 
Vítejte ve světě, kde strach a hněv jsou modlami lidí,
díky nímž ač slepí, na kilometry dopředu vidí.
Kde se za své pokrytectví nikdo nestydí,
jako i za to, že závidí, nepřejí druhým či ošidí...
 
...zpívá se v jedném písni :-"Kde domov můj?!".
Je to tam, kde kdysi byla hezká zem, a nyní hnůj,
kde kdysi bylo dobře, a nyní je tam reces.
Víjejte v zemi nazvané ... "Orbis Faeces"!

Komentování tohoto článku je vypnuto.