Buď vítán, Čtenáři :-) !

Před lety jsem vytvořil tento blog, abych naplnil touhy o zveřejnění své tvorby (zejména poezie), protože mě to přišlo jako takový rozumný kompromis, než udělat knižní náklad (ač tohoto snu se ještě zcela nevzdávám).

Co se týče mého tvůrčího přístupu, snažím se popsat, co vidím, a jak to na mě působí, resp. jaké mám z toho dojmy, aniž bych z toho dělal nějakou jedinou pravdu. Vycházím totiž z myšlenky, že neexistuje nějaká jediná šablonovitá pravda pro život, že nic není zcela správné nebo špatné, dobré nebo zlé.

Jsem toho názoru, že k dobrým věcem se člověk nedostane přes nějaké pravdy nařizující co říkat a co si myslet, co se smí a nesmí, co je správné a špatné. Podle mě jsou více svobodnější, a méně násilné a manipulovatelné cesty k tomu přínosnému, než tyto„mozek-vymývající“ šablony o „jediných pravdách“, kterými se řídí tato lidská společnost.

Pochopitelně když se někomu nebude líbit moje tvorba, nevadí mi to a budu respektovat takový postoj. Je to věc každého člověka, jak se rozhodne. Hlavně aby se rozhodl ze svobodné vůle ... To je totiž hlavní – být svobodný a rozhodovat se svobodně!


POLITIKA (aneb Legalizované dávání moci vybrané skupině lidí, tzv. "Elitářům")

Ylevunor (») | 9. 11. 2020 | přečteno: 339× | komentáře: 0
1cnq7q.jpgÚvodem vyjasnění tohoto pojmu podle encyklopédií. Politika (z řeckého polis– město, politiké techné– správa obce) značí procesy a metody rozhodování určité skupiny lidí s mnohočetnými zájmy a názory. Politika je sférou, v níž je přítomné neustálé větší či menší napětí mezi „vládnoucí“ (politika shora) a „emancipační“ (politika zdola, tzv. opozice) skupinou lidí pohybujících se ve vládě. Politiku lze chápat také jako boj o společenské uspořádání. V rámci rozhodovacích procesů je politika taktéž cosi jako blíže nespecifikovaná správa veřejných věcí. Jinak se tímto pojmem označuje také způsob, jak řídit stát a hájit jeho postavení ve světě (resp. řídit město a hájit jeho zájmy apod). číst dál

O Závislosti a Náchylnosti

Ylevunor (») | 10. 10. 2020 | přečteno: 296× | komentáře: 0
hledani_3.jpgV tomto článku jsem si dovolil sepsat některé svoje poznatky nasbírané po čas mojí praxe v tzv. "blázinci". Nejde o názory někoho jiného, ani nevím, jestli to někdo někdy už řekl. Popíšu svými slovy, co jsem zjistil pozorováním a výzkumu. Budu se snažit být co nejméně odborný, a co nejvíce "lidový", a nebudu příliš obšírný. A píšu to proto, protože to má souvislosti s tím, na co často narážím v ostatních článcích (tj. na chorobnou závislost lidí). Tolik na úvod! číst dál

SERVITIUM SUM LIBERTAS (aneb Otroctví je Svoboda)

Ylevunor (») | 22. 8. 2018 | přečteno: 1189× | komentáře: 0
4463448.jpgVšimli jste si, že děláte od narození pořád to samé dokola, jako kdybyste žili podle nějakého předem nastaveného programu, který spadá do nějakého pevně daného systému, který se řídí podle předem zadaných algoritmů o dvou hodnotách (1/0, ANO/NE, plus/minus)?!  číst dál

SYMFONIE SMYSLNOSTI

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1966×
3.jpgMoje mysl je chtíčem zalitá,dostává od něj slastného laskání. Po chvíli je z toho jak kyjem ubitá,vnímám v hlavě ševelné praskání.   číst dál

ORBIS FAECES (báseň)

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1752×
116922063-166322978332286-3269124776191755292-n.jpgVítejte ve světě bez lásky a lidskosti,bez míru, pohody, klidu a radosti.Však čeho je tady více než dosti -pokrytectví, přetvářky a falešnosti. Vítejte ve světě bez citů a upřímností, však plného sobectví, lží a špinavostí, kde jeden druhému kárá za zády jeho vlastnosti,k vlastním bližním se dopouští podlostí.  Vítejte ve světě, kde bratr nezná bratra, jeden na druhého se pro majetek dívá z patra, kde poctiví a slušní jsou bití více než chátra,a kde syn pro zisk prodá klidně i své matky játra. Vítejte ve světě, kde všem na penězích záleží,kvůli nim se vraždí, i do jámy lvové běží,pro ně kli... číst dál

PLAVBA JEZEREM LÁSKY

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1571×
4393306.jpgZa večerů, kdy všichni únavou jdou spát, za těch tichých a němých nocí,tehdy já za tebou chodím na strunu Lásky hrát,a vždy vím, že to bude i s tvou pomocí. číst dál

VILNÉ SNĚNÍ O KRÁSE

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1812×
giovanni_3.jpgTaková krása, co přede mnou jest,smysly zatemňuje.Krása nesmírná, to na mou čest,horkost v těle se stupňuje. Krása tak živelná, až z ní chtíč vstává, jak bujné představy já z ní mám! Krása taková, až se mi stává,že v mysli se oddávám těm vilným hrám. Sním, jak té krásy se dotýkám, v pokoji tmavém s rudou stěnou,v posteli měkké, jsem tam s ní sám, v milostné objetí nás touhy ženou. Sním, jak hladím to krásné tělo, všem malířům vzorem by mohlo být. Dělat si s ním, jak by se chtělo, ve svoji náruči ho pevně mít. Sním o tom, jak každý kousek laskám, líbám,jak se mazlím s tou hebkou kůží.A když ... číst dál

CESTA ZA SVĚTLEM

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1624×
cil.jpgTa hudba nudnosti v jeden tón splývá,co v nicotě života jest tonoucí.A tak jen prázdnota se tíživě ozývá - peklo živoucí, peklo horoucí!Chceme najít v životě mír, však v mysli máme z toho všeho jen pouhý vír. Pořád jen slyšíme, co dělat máme, co je potřebné, a co je správné.Pořád jen dle morálních kodexů hráme, co stvořili pokrytci z doby pradávné.Pořád po určených cestách v okovech jít,ve stádu poslušně, pokorně žít. Sledovat falešnost, povrchnost lidí, jejich pokrytectví, a nadutost. Vnímat, jak lžou a slepě závidí, pro své jho páchají nejednu zlost.Však na svaté si pořád jenom hrají, o s... číst dál

MÉ VŠECHNO

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1740×
afremov_4.jpgMůj Poklade, k němuž jen já chci mít klíč,k tobě celé dny svou mysl stáčím,ve svých snech do tvé náruče kráčím,na dálku cítím k tobě vášeň i chtíč!   Má Krásko, jejíž vnady .. okolí vilně svádí, ve mě v krvi tvoří vášeň i slast, a pro naivního jsou jak medvědí past, co po sklapnutí na srdci se vyřádí! Mé Slunce, jak moc tě chci v náruči svírat,hladit tě, a snést modré z nebe,dnem a nocí se kochat pohledem na tebe,do tvého srdce skrze polibky zírat!  číst dál

MODLITBA K SOBĚ

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1599×
pray.jpgModlím se k sobě, obklopen života bídou,já mám lásku a pochopení pro svoje činy.Své hříchy namaluji na zeď bílou křídou, ať zbavím se lživého pocitu viny. Modlím se k sobě, páč jsem jediný,kdo mě rozumí, pochopí, pomůže.I když mám z bolesti vrásky a šediny,ve svém životě vidím květiny růže. Modlím se k sobě, láskou mám plné srdce.Ač nemám nic, bratřím se s bídou,nejednou jsem vnímal lekce života  trpce,přesto chci jen vodu s chlební střídou,mám vstřícnou duši s pochopením, kde nabízím lásku a klid s konejšením. Modlím se k sobě, minulost nechávám vzad,je tíživá jak balvan na zádech, co bere... číst dál

PLATONICKÉ POBLOUZNĚNÍ

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1577×
venus-organist-2.jpgKdyž jsem poprvé spatřil oči té sličné panny,do srdce jsem dostal od Erose přesné rány.Nad tou krásou dech se mi zastavil,toužebný chtíč mou mysl zaplavil. To ztělesnění šarmu jsem si hladit přál,jak ten pocit mě po celém těle hřál! číst dál

DÉMON POSEDLOSTI

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1558×
goya-2_2.jpgCosi mě v mysli dnem, nocí bodá,jako potkani tu duši zevnitř mi hlodá.Cosi mě do uší hříšnosti šeptá,zdravou morálku takto mi leptá.Vím, činím zle .. a přec to chci! Nepiji, nejím, v těle mám třas, těžce dýchám, ztrácím svůj hlas.Nezvládám chodit, vše vidím matně,Chce se mi zvracet, je mi tak špatně.Vím, není to dobře .. a přec to chci! Ve dne do zdi civím, v noci málo spím,na nic nemyslim, však o něčem přece sním.A čím víc to mám v hlavě, tím větší strach,kéž tak nežít, být jenom jako prach!Vím, myslím kalně .. a přec to chci! Naslouchám hlasu, co vlezle svádí,bere mi soudnost, radost anebo mládí.Buším do zdí, tahám se za vlasy,jak přál bych si vyhnat z hlavy ty proklaté hlasy!Vím, není to dobré .. a přec to chci! Nevím, co je za den, středa či pátek,kolik mám roků, nebo jaký je svátek.Co dělám ve dne, v mlhu se splývá,co to je za věc, která ve mě ožívá?!Vím, že to tak nemá být .. a přec to chci! Chtíče a zhýralost - duší prostupují,pokušení  s vilností - mocně ve mě teď dují.Nostalgie aneb šedý splín, to všechno padlo na mě tak jako černý stín.Vím, že je to špatně .. a přec to chci! číst dál

VOMITUS (aneb Hymnus na falešnost a pokrytectví)

Ylevunor (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1801×
cheval.jpgProč zrovna tento název já užil jsem, číst dál

O ZTRACENÉM MLADÉM VLKOVI

Ylevunor (») | 22. 11. 2017 | přečteno: 771×
2gxk1x_2.jpgBajka začíná, když vyrazila těhotná vlčice na lov ovcí, protože měla hlad a tím také strach o své mládě, které bylo uvnitř. Ovce byly ale hlídané smečkou psů, a ty vlčici odhalili, a posléze vyrazili stíhat vlčici. Během této honičky se vlčice smrtelně zranila. Přesto než umřela, stihla porodit malé vlčí mládě. Když pak dorazili psi k mrtvole vlčice, našli tam mládě nějakého zvířete, kterého ještě nikdy neviděli. Mládě bylo podobné psům a chlupaté jako ovce, a tak se rozhodli malého odnést do stáda ovcí, aby se tam o něj postarali. A tak vlčí mládě vyrůstalo s ostatními jehňaty a žilo stejně jako oni. Ovšem oproti nim to nemělo tak snadné a lehké. Neměl dobré zuby, aby mohl jíst seno a trávu. Měl ostré drápky, kterýma nejednou nechtěně ublížil jehňatům, takže si s ním přestali hrát. Navíc se mu posmívali za jeho „divně“ protáhlou tlamu, špičaté uši a legrační srst. Vlčí mládě bylo z toho moc smutné a každou noc si chodilo naříkat směrem k měsíci (výt). Nechápalo, že i když se snaží být tou nejlepší ovcí, nic se mu nedaří a nikdo ho nemá rád. A tak plynuly týdny a měsíce, až jednou .... číst dál

IGNOID - DRUH ČLOVĚKA MODERNÍHO VĚKU

Ylevunor (») | 23. 11. 2016 | přečteno: 1050× | komentáře: 0
1eo3w1.jpgTento článek je vědeckou studií o současném lidském druhu, který jsem nazval Homo Sapiens Ignorum. Do češtiny jsem poté vytvořil pojem "Ignoid". Slovo vzniklo složením dvou základních charakteristických vlastností tohoto lidského druhu - ignorance a idiocie. A jaká je tedy jejich stručná charakteristika? číst dál

O SLEPÉM VEPŘOVI A JEDNOM ZVÍŘECÍM STATKU

Ylevunor (») | 23. 11. 2016 | přečteno: 1224× | komentáře: 0
225.jpgByl statek, na kterém žili v pokoji a míru všechna domácí zvířata od psů, koček, krav, koz, přes slepice, husy, kačeny, až po koně, ovce anebo krůty. číst dál

EGO vs DUŠE

Ylevunor (») | 30. 10. 2016 | přečteno: 1021× | komentáře: 0
1d88on.jpgZajímavý jev, že celý život je protkán konflikty. A nemusí jít výlučně jen o situace, které způsobíte sami. Mnohem častěji jde o konflikty, do kterých jste vtaženi okolím, ve kterém žijete. Může jít třeba o různé lidi, ať už rodina, partneři, kolegové z práce, přátelé, sousedé, neznámý lidé na ulicích atd. Prostě denně proděláte několik konfliktů, které si mnohdy ani pořádně neuvědomíte. A co více, drtivou většinu těchto konfliktů prohrajete. A proč?! číst dál