Buď vítán, čtenáři :-) !

Před lety jsem vytvořil tento blog proto, abych se nějak seberealizoval a ukojil svoje malicherné touhy o prezentování svých literárních a poetických vloh

tyto původní "laciné" motivy byly ovšem nahrazeny těmi aktuálními -> abych něco zanechal po sobě ve formě osobní zpovědi, kde bych chtěl přednést vedle poezie ... hlavně svoje myšlenky a názory v prozaickém provedení ... i proto jsem pozměnil charakter zveřejněné tvorby, kterou budu postupem času doplňovat o nové texty

stále váhám, zdali mám zde zveřejnit i svou vědeckou, psychologickou a sociologickou tvorbu, včetně svých nejvíce osobních textů o životě a společnosti ... uvidím časem, pro co se rozhodnu - jestli si to nechám navždy "pro sebe", nebo ne

taky chci ještě zmínit, že rozhodně nebudu psát o svojí jediné pravdě, ani nebudu vyvracet jiné pravdy. Tak to funguje v pokrytecké lidské společnosti, náboženstvích, vědě, politice a lidských představách - kde všechno je černé nebo bílé, a kde se všechno soudí, hodnotí a přeměřuje podle nějaké ucelené pravdy, a řídí pokryteckými pravidly. Taky mi nezáleží na tom, jestli bude někdo souhlasit se mnou, jestli budu mít sledovanost atd. Ať si každý věří a vyznává, co se mu líbí, je to každého věc.

 Přístup v mojí tvorbě je takový, že se snažím razit zásadu, že neexistuje nějaká jediná šablona pro život nebo jednotná pravda, a že nic není zcela správné nebo špatné, dobré nebo zlé. Jsem totiž toho názoru, že k hezkým a dobrým věcem se člověk nedostane přes nějaké šablony nařizující co říkat a co myslet, co se smí a nesmí, co je správné a špatné. Podle mě jsou více svobodnější, a méně násilné a manipulovatelné cesty, než tyto„mozek-vymývající“ šablony o „jediných pravdách“, kterými se tak často řídí lidská společnost.

Musím také zmínit, že moje tvorba neobsahuje žádná ezoterická mysteria o pozitivním myšlením nebo nějakou nadpozemskou spiritualitu, která by měla člověka obdařit nějakými zvláštními schopnostmi. Moje tvorba taky nebude ze sebe sypat naučné termíny, aby svou vědeckou odborností „přesvědčila“. Co naopak moje tvorba obsahuje, tak věkem prověřené „staré moudrosti“, které může přijmout každý - nehledě na vzdělání, inteligenci, národnosti, rase, věku či pohlaví.

Pochopitelně když někdo nebude chtít přijmout obsah mé tvorby, nic se nikomu nestane, nikomu nic hrozit nebude, nesníží se jeho lidská hodnota. V mojí tvorbě nebudou ke čtení pokrytecká pravidla, kterými se člověk musí řídit, aby dosáhl "ráje". Nebudou zde žádné společenské a politické systémy, ani žádní vůdcové a myslitelé, které je nutno následovat a poslouchat.

Snažím se tvorbu prezentovat tak, že čtenář si sám může rozhodnout, jestli to přijme nebo ne. A když se čtenář rozhodne, že to nechce – neznamená to, že bude špatným nebo méněcenným. Je to věc každého člověka, co si vybere, hlavně aby si to vybral ze svobodné vůle, že to tak chtěl. To je totiž hlavní – být svobodný a rozhodovat svobodně!

 


Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

SERVITIUM SUM LIBERTAS (aneb Otroctví je Svoboda)

41N95L (») | 22. 8. 2018 | přečteno: 845× | komentáře: 0
4463448.jpgVšimli jste si, že děláte od narození pořád to samé dokola, jako kdybyste žili podle nějakého předem nastaveného programu, který spadá do nějakého pevně daného systému, který se řídí podle předem zadaných algoritmů o dvou hodnotách (1/0, ANO/NE, plus/minus)?!  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

SYMFONIE SMYSLNOSTI

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1450×
3.jpgMoje mysl je chtíčem zalitá,dostává od něj slastného laskání. Po chvíli je z toho jak kyjem ubitá,vnímám v hlavě ševelné praskání.   číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

ORBIS FAECES (báseň)

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1216×
svet_2.pngVítejte ve světě bez lásky a lidskosti,bez míru, pohody, klidu a radosti.Však čeho je tady více než dosti -pokrytectví, přetvářky a falešnosti. Vítejte ve světě bez citů a upřímností, však plného sobectví, lží a špinavostí, kde jeden druhému kárá za zády jeho vlastnosti,k vlastním bližním se dopouští podlostí.  Vítejte ve světě, kde bratr nezná bratra, jeden na druhého se pro majetek dívá z patra, kde poctiví a slušní jsou bití více než chátra,a kde syn pro zisk prodá klidně i své matky játra. Vítejte ve světě, kde všem na penězích záleží,kvůli nim se vraždí, i do jámy lvové běží,pro ně kli... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

PLAVBA JEZEREM LÁSKY

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1095×
4393306.jpgZa večerů, kdy všichni únavou jdou spát, za těch tichých a němých nocí,tehdy já za tebou chodím na strunu Lásky hrát,a vždy vím, že to bude i s tvou pomocí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

VILNÉ SNĚNÍ O KRÁSE

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1320×
giovanni_3.jpgTaková krása, co přede mnou jest,smysly zatemňuje.Krása nesmírná, to na mou čest,horkost v těle se stupňuje. Krása tak živelná, až z ní chtíč vstává, jak bujné představy já z ní mám! Krása taková, až se mi stává,že v mysli se oddávám těm vilným hrám. Sním, jak té krásy se dotýkám, v pokoji tmavém s rudou stěnou,v posteli měkké, jsem tam s ní sám, v milostné objetí nás touhy ženou. Sním, jak hladím to krásné tělo, všem malířům vzorem by mohlo být. Dělat si s ním, jak by se chtělo, ve svoji náruči ho pevně mít. Sním o tom, jak každý kousek laskám, líbám,jak se mazlím s tou hebkou kůží.A když ... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

CESTA ZA SVĚTLEM

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1198×
cil.jpgTa hudba nudnosti v jeden tón splývá,co v nicotě života jest tonoucí.A tak jen prázdnota se tíživě ozývá - peklo živoucí, peklo horoucí!Chceme najít v životě mír, však v mysli máme z toho všeho jen pouhý vír. Pořád jen slyšíme, co dělat máme, co je potřebné, a co je správné.Pořád jen dle morálních kodexů hráme, co stvořili pokrytci z doby pradávné.Pořád po určených cestách v okovech jít,ve stádu poslušně, pokorně žít. Sledovat falešnost, povrchnost lidí, jejich pokrytectví, a nadutost. Vnímat, jak lžou a slepě závidí, pro své jho páchají nejednu zlost.Však na svaté si pořád jenom hrají, o s... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

MÉ VŠECHNO

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1222×
afremov_4.jpgMůj Poklade, k němuž jen já chci mít klíč,k tobě celé dny svou mysl stáčím,ve svých snech do tvé náruče kráčím,na dálku cítím k tobě vášeň i chtíč!   Má Krásko, jejíž vnady .. okolí vilně svádí, ve mě v krvi tvoří vášeň i slast, a pro naivního jsou jak medvědí past, co po sklapnutí na srdci se vyřádí! Mé Slunce, jak moc tě chci v náruči svírat,hladit tě, a snést modré z nebe,dnem a nocí se kochat pohledem na tebe,do tvého srdce skrze polibky zírat!  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

MODLITBA K SOBĚ

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1114×
pray.jpgModlím se k sobě, obklopen života bídou,já mám lásku a pochopení pro svoje činy.Své hříchy namaluji na zeď bílou křídou, ať zbavím se lživého pocitu viny. Modlím se k sobě, páč jsem jediný,kdo mě rozumí, pochopí, pomůže.I když mám z bolesti vrásky a šediny,ve svém životě vidím květiny růže. Modlím se k sobě, láskou mám plné srdce.Ač nemám nic, bratřím se s bídou,nejednou jsem vnímal lekce života  trpce,přesto chci jen vodu s chlební střídou,mám vstřícnou duši s pochopením, kde nabízím lásku a klid s konejšením. Modlím se k sobě, minulost nechávám vzad,je tíživá jak balvan na zádech, co bere... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

PLATONICKÉ POBLOUZNĚNÍ

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1079×
venus-organist-2.jpgKdyž jsem poprvé spatřil oči té sličné panny,do srdce jsem dostal od Erose přesné rány.Nad tou krásou dech se mi zastavil,toužebný chtíč mou mysl zaplavil. To ztělesnění šarmu jsem si hladit přál,jak ten pocit mě po celém těle hřál! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

DÉMON POSEDLOSTI

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1058×
goya-2_2.jpgCosi mě v mysli dnem, nocí bodá,jako potkani tu duši zevnitř mi hlodá.Cosi mě do uší hříšnosti šeptá,zdravou morálku takto mi leptá.Vím, činím zle .. a přec to chci! Nepiji, nejím, v těle mám třas, těžce dýchám, ztrácím svůj hlas.Nezvládám chodit, vše vidím matně,Chce se mi zvracet, je mi tak špatně.Vím, není to dobře .. a přec to chci! Ve dne do zdi civím, v noci málo spím,na nic nemyslim, však o něčem přece sním.A čím víc to mám v hlavě, tím větší strach,kéž tak nežít, být jenom jako prach!Vím, myslím kalně .. a přec to chci! Naslouchám hlasu, co vlezle svádí,bere mi soudnost, radost anebo mládí.Buším do zdí, tahám se za vlasy,jak přál bych si vyhnat z hlavy ty proklaté hlasy!Vím, není to dobré .. a přec to chci! Nevím, co je za den, středa či pátek,kolik mám roků, nebo jaký je svátek.Co dělám ve dne, v mlhu se splývá,co to je za věc, která ve mě ožívá?!Vím, že to tak nemá být .. a přec to chci! Chtíče a zhýralost - duší prostupují,pokušení  s vilností - mocně ve mě teď dují.Nostalgie aneb šedý splín, to všechno padlo na mě tak jako černý stín.Vím, že je to špatně .. a přec to chci! číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

VOMITUS (aneb Hymnus na falešnost a pokrytectví)

41N95L (») | 1. 8. 2018 | přečteno: 1108×
cheval.jpgProč zrovna tento název já užil jsem, číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O ZTRACENÉM MLADÉM VLKOVI

41N95L (») | 22. 11. 2017 | přečteno: 459×
2gxk1x_2.jpgBajka začíná, když vyrazila těhotná vlčice na lov ovcí, protože měla hlad a tím také strach o své mládě, které bylo uvnitř. Ovce byly ale hlídané smečkou psů, a ty vlčici odhalili, a posléze vyrazili stíhat vlčici. Během této honičky se vlčice smrtelně zranila. Přesto než umřela, stihla porodit malé vlčí mládě. Když pak dorazili psi k mrtvole vlčice, našli tam mládě nějakého zvířete, kterého ještě nikdy neviděli. Mládě bylo podobné psům a chlupaté jako ovce, a tak se rozhodli malého odnést do stáda ovcí, aby se tam o něj postarali. A tak vlčí mládě vyrůstalo s ostatními jehňaty a žilo stejně jako oni. Ovšem oproti nim to nemělo tak snadné a lehké. Neměl dobré zuby, aby mohl jíst seno a trávu. Měl ostré drápky, kterýma nejednou nechtěně ublížil jehňatům, takže si s ním přestali hrát. Navíc se mu posmívali za jeho „divně“ protáhlou tlamu, špičaté uši a legrační srst. Vlčí mládě bylo z toho moc smutné a každou noc si chodilo naříkat směrem k měsíci (výt). Nechápalo, že i když se snaží být tou nejlepší ovcí, nic se mu nedaří a nikdo ho nemá rád. A tak plynuly týdny a měsíce, až jednou .... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

PARADOXNÍ IRONIE

41N95L (») | 30. 12. 2016 | přečteno: 641×
dueality.jpgLidskost .. toť poklad, který já hledám číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

LÁSKA NAD CHTÍČ

41N95L (») | 30. 12. 2016 | přečteno: 693×
nn-2.jpgSukuby, co na svaté si hrají, šibalský, svůdný zrak to mají,jak s muži koketovat, to dobře znají.Tvář nevinná, jak prostinká,na krku jim laciný šperk cinká,uvnitř srdce lásky cit hluboce spinká. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

NOVÝ LIDSKÝ DRUH --> IGNOFAN

41N95L (») | 23. 11. 2016 | přečteno: 702× | komentáře: 0
1eo3w1.jpgTento článek je vědeckou studií o novém lidském druhu, který jsem objevil a nazval Homo Sapiens Ignorum. Do češtiny jsem poté vytvořil pojem "Ignofan". Slovo vzniklo složením dvou základních charakteristických vlastností tohoto lidského druhu - ignorance a fanatismu. A jaká je tedy jejich stručná charakteristika? číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O SLEPÉM VEPŘOVI A JEDNOM ZVÍŘECÍM STATKU

41N95L (») | 23. 11. 2016 | přečteno: 886× | komentáře: 0
225.jpgByl statek, na kterém žili v pokoji a míru všechna domácí zvířata od psů, koček, krav, koz, přes slepice, husy, kačeny, až po koně, ovce anebo krůty. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

EGO vs DUŠE

41N95L (») | 30. 10. 2016 | přečteno: 679× | komentáře: 0
1d88on.jpgZajímavý jev, že celý život je protkán konflikty. A nemusí jít výlučně jen o situace, které způsobíte sami. Mnohem častěji jde o konflikty, do kterých jste jako by vtaženi okolím, společností nebo prostředím, ve kterém žijete. Může jít třeba o různé lidi, ať už rodina, partneři, kolegové z práce, přátelé, sousedé, neznámý lidé na ulicích atd. Prostě denně proděláte několik konfliktů, které si mnohdy ani pořádně neuvědomíte. A co více, drtivou většinu těchto konfliktů prohrajete. A proč?! číst dál