MÉ VŠECHNO

Napsal Ylevunor (») ve středu 1. 8. 2018 v kategorii BÁSNĚ, přečteno: 1740×
Afremov_3
 
Můj Poklade, k němuž jen já chci mít klíč,
k tobě celé dny svou mysl stáčím,
ve svých snech do tvé náruče kráčím,
na dálku cítím k tobě vášeň i chtíč! 
 
Má Krásko, jejíž vnady .. okolí vilně svádí,
ve mě v krvi tvoří vášeň i slast,
a pro naivního jsou jak medvědí past,
co po sklapnutí na srdci se vyřádí!
 
Mé Slunce, jak moc tě chci v náruči svírat,
hladit tě, a snést modré z nebe,
dnem a nocí se kochat pohledem na tebe,
do tvého srdce skrze polibky zírat!
 
Můj Démante, lesklý a třpytivý,
máš tak skvostného a vilného těla,
a tvář podobnou do anděla,
po polibcích k tobě jsem tolik dychtivý!
 
Má Květinko, má vonná Růže,
co budíš ve mě vášeň, z níž až jde děs!
Pro tebe spálím domy, vykácím les,
a nechám se klidně stáhnout z kůže!
 
Moje Laňko - jak jsi bílá, rychlá, hbitá,
jen k tobě chovám lásky citu,
co dokáže odolat i ocelovému noži břitu,
má duše je touhou k tobě po okraj zlitá!
 
Mé Poupátko - jak krásně kveteš,
v duši i ve tváři tvoříš mi smích,
v těle probouzíš touhu a vilný hřích,
do mé mysli smyslnost vpleteš!
 
Moje Jahůdko - jak červená jsi,
kéž bys každou noc v loži mém sebe ustlala,
aby moje duše štěstím do ráje se dostala, 
máš v sobě tolik sličnosti, a tolik krásy.
 
Moje Princezno - jak líbezná a spanilá jsi,
denně bych tě v náruči objímal,
pohledem na tvou tvář láskou se dojímal,
před tvou ctností a skromností já nemám spásy!
 
Můj drahý Živote a Osude,
kolik jen podob má krása tvoje,
jako oceán velká je láska moje.
A tak to bylo .. je .. a tak to navždy bude!

Komentování tohoto článku je vypnuto.